อาจารย์

เกียรติภูมิ พลตรี

สถานะ
ข้าราชการ

ความเชียวชาญ
Enzymetic browning reaction in soybean paste (tao chieo) and enzymes involved in plants microorganisms.

ที่ทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

21 หมู่ 9 ต. บ้านกุง อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น

0-4320-2378

Kiettipum@hotmail.com


ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ปีที่วิจัย ประเภทงานวิจัย
ลำดับ ชื่อบทความวิจัย ผู้แต่ง วันที่ แหล่งที่มา
ลำดับ ชื่อรางวัล Document Title Agency ปี