ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วริมา วงศ์พาณิชย์

สถานะ
ข้าราชการ

ความเชียวชาญ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การศึกษาฤทธิ์ชีวภาพของสมุนไพร การใช้สมุนไพรและยาพื้นบ้าน การสกัดและศึกษาสารสำคัญในสมุนไพร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการศึกษาและพัฒนาการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน

ที่ทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

68/103 ซอย แจ้งวัฒนะ 5 ต. แขวงทุ่งสองห้อง อ. เขตหลักสี่ จ. กรุงเทพมหานคร

0-4323-6907

varima@kku.ac.th


ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ปีที่วิจัย ประเภทงานวิจัย
ลำดับ ชื่อบทความวิจัย ผู้แต่ง วันที่ แหล่งที่มา
ลำดับ ชื่อรางวัล Document Title Agency ปี